Điều kiện cấp phép trước đối với nhà máy cát và sỏi

Điều kiện được cấp phép xây dựng

2022-6-5 · Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung quy định tại Điều 5 Nghị định này, công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ để được cấp giấy phép xây dựng còn ...

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ năm 2022 ...

Quy định mới về cấp phép xây dựng năm 2022 theo Luật xây dựng sửa đổi 2020. 1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. 2.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới. 2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống

2021-5-8 · Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống ( Đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn ) 3.1.1 a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến suất ăn sẵn: 3.1.2 b) Số lượng suất ăn của cơ sở chế biến suất ăn sẵn trong thực tế: 3.1.3 c ...

Thủ tục cấp thẻ nhà báo được pháp luật quy định như thế nào?

2021-6-23 · III. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 1. Người công tác tại cơ quan báo chí quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 của Luật Báo chí được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây: a) Là công dân Việt Nam, có địa ...

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh

Đáp ứng Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh được quy định tại Điều 30 Nghị định 109/2016/NĐ-CP như sau: 1. Cơ sở vật chất: a) Đáp ứng các điều kiện: Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có ...

Quy định giấy cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn

2021-1-24 · Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. 1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm: a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định ...

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, cần tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 93 Luật xây dựng năm 2014 như sau: *Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: – Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê ...

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Pháp …

2022-4-20 · 4 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong đô thị. 4.1 Điều kiện chung. 4.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cần phải phù hợp với từng loại giấy phép. 4.3 Đối với các công trình không theo tuyến cần có thêm: 4.4 Đối với xây dựng ...

Các điều kiện để được cấp phép xây dựng công trình và nhà ...

2017-10-29 · Điều kiện cấp phép xây dựng tạm đối với công trình và nhà ở riêng lẻ cập nhật mới nhất. – Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố ...

Điều kiện cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

2 - Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện chung (nêu trên) và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ như thế ...

2021-1-7 · Chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ như sau: (ii) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; (iii) Bản sao hoặc ...

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

2022-5-4 · Căn cứ Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc

Quy định pháp luật về điều kiện cấp giấy phép xây dựng

2022-4-30 · Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Để cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ chúng ta cần phải căn cứ vào vị trí địa lý của khu vực nhà ở đó như sau: Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị cần đáp ứng các điều kiện:

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong …

2021-9-24 · 3. Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định chi tiết …

Điều kiện cấp giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

2022-5-24 · 2. Điều kiện cấp giấy phép đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; b) Điều kiện về hình thức đầu tư; c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư; d) Điều ...

Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng [Cập nhật 05 ...

2022-5-25 · Trong bài viết này Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ để các bạn hiểu những vấn đề được đề cập phía trên. 1. Điều kiện cấp phép xây dựng chung. 2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. 3. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với ...

Thủ Tục Và Điều Kiện Khai Thác Cát (Thủ Tục Cập Nhật 2022)

2020-7-29 · 1. Cát được khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường. 2. Điều kiện kinh doanh khai thác cát được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 3. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 4. Các trường hợp khaithác cát không phải …

Điều Kiện để được Cấp Phép Xây Dựng Nhà ở Riêng Lẻ

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Căn cứ vào điều 93 Luật xây dựng năm 2014, điều kiện chung để được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm: Thứ nhất, phải phù hợp với mục đích sử dụng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thứ hai, phải đảm ...

Quy định về hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông – Tư Vấn ...

– Đối với các giấy phép khai thác cát, sỏi được cấp trước ngày 10/04/2020, thì các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ về thời gian hoạt động khai thác trong ngày và khai thác trong năm. Xử lý vi phạm Xử phạt hành chính – Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi ...

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng được siết chặt từ năm 2020

2020-1-8 · Đây là nội dung mới đang chú ý tại Luật Kiến trúc năm 2019 vừa được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà ...

Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng [Cập nhật 05 ...

2017-10-29 · Điều kiện cấp phép xây dựng tạm đối với công trình và nhà ở riêng lẻ cập nhật mới nhất. – Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố ...

Các điều kiện cấp phép xây dựng đối với nhà ở …

2017-4-29 · TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ. Việc xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện qua các trình tự như sau: Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan …

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (Quy định 2022)

2021-8-13 · 3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 2022. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được phân cho Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Xây dựng); Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban quản lý khu công nghiệp. Cụ thể như sau: – …

Điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng? Không ...

2021-2-22 · Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị. 1. Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 2. Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 ...

Giấy phép xây dựng là gì ? Thủ tục và điều kiện …

Mục đích việc cấp giấy phép xây dựng. Tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Sau đây gọi chung là chủ đầu tư); thực hiện xây dựng các công trình nhanh chóng thuận tiện theo quy định. Thực hiện quản lý xây dựng theo …